Hospodyně do domu
Hospodyně do domu

Hospodyně do domu ušetří mnoho starostí

Hospodyně do domu bývá velkým ulehčením pro ženy, které jsou vytížené v práci a musejí přijít domů a ještě uklízet. Důvodem proč si pořizovat hospodyni často tedy bývá pracovní vytížení. Hospodyňky do domu jsou v poslední době často vyhledávané a žádané.

Pracovní vytížení hospodyně vždy záleží na majitelích domů, tedy na lidech, kteří si hospodyni najali. Většinou se ale jedná o pravidelné uklízení domácnosti, mezi které se počítá například vysávání, mytí oken, zalévání kytek apod. Některé hospodyňky mají ale také na starosti praní a žehlení prádla, vynášení košů, pomoc s dětmi či starání se o zahradu.

Hospodyně do domácnosti poskytují služby buďto jednorázově, nebo pravidelně. Hospodyně by měla být taktní a zdrženlivá, nesmí být moc upovídaná a hlavně musí dobře uklízet. Také by měly rozeznat například jednotlivé druhy podlah, nábytku, aby věděly, které čisticí prostředky použít. Po odchodu hospodyně z domu, by mělo být všude čisto, uklizeno a dům by měl být provoněm.

Nechci si Vaši domácnost uklidit od pravých profesionálů a odpočiňte si. Nemusíte být každý den ve stresu, že něco nestíháte.

bezmocnost
pocit moci
mrazení
štěstí
zábavnost
nadšení
strach
vzrušení
nespoutanost
radost
časově náročné
náročné psychicky
adrenalin
relaxace
náročné fyzicky
sebepoznání
vědomosti
dovednosti
zručnost
rozhled
zkušenosti
pro páry
pro dospělé
pro děti
pro muže
pro ženy
pro seniory
radost
100%
relaxace
100%
pro dospělé
100%
pro ženy
100%
pocit moci
72%
mrazení
11%
nadšení
83%
náročné psychicky
13%
náročné fyzicky
11%
strach
12%
vzrušení
28%

Alžběta Vocásková
pro ženy 100%
pro dospělé 100%
relaxace 100%
radost 100%

V každé kultuře existuje určitá forma terapeutické masáže; popisy mnoha metod, které jsou používány dodnes, známe z nejstarších zapsaných lékařských textů. Čínský rukopis z roku 2700 před naším letopočtem doporučuje každé ráno provádět automasáž „proti nachlazení.